Είναι αλήθεια ότι η φοίτησή μου στο μεταπτυχιακό αυτό, είχε περιόδους αμφισβήτησης κι έντονου προβληματισμού για τη συμβατότητα της πολυτεχνικής μου οπτικής, ως μηχανικού η/υ, με το «ελεύθερο» τοπίο της Παιδαγωγικής του ΔΔΠΜΣ. Εκ του αποτελέσματος εκτιμώ τελικά, ως ιδιαίτερα θετικής επίδρασης στο εκπαιδευτικό μου δυναμικό, τη συμμετοχή μου στο συγκεκριμένο ΔΔΠΜΣ και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μελπομένη Τσιτουρίδου για την ακαδημαϊκή της ανοχή.

Βεβαίως, χωρίς την όλη μέριμνα και τη βοήθεια «αποσυμπίεσης» του επιβλέποντα καθηγητή μου, κυρίου Αναστασίου Μικρόπουλου, η εργασία αυτή δεν θα είχε ποτέ ξεκινήσει. Τον ευχαριστώ.

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής για τη μέριμνά τους.

Τέλος, οφείλω κι ένα τουλάχιστον ευχαριστώ σε όλους τους συμφοιτητές κι όλες τις συμφοιτήτριες μου στο ΔΔΠΜΣ, που είχαν πάντα έναν παρακλητικό λόγο κι ένα χαμόγελο να χαρίσουν, στις δύσκολες στιγμές. 

© Copyright 2020  - Ελευθεριάδης Ε.