Προβλήματα κλασσικής προσέγγισης…

εντολές

Μεγάλο ρεπερτόριο εντολών. Επίλυση προβλημάτων χωρίς ενδιαφέρον

συντακτικό

Επικέντρωση στην εκμάθηση της σύνταξης της γλώσσας

υποδομή

Ελλιπής στήριξη στην κατανόηση των βασικών ενεργειών & δομών

πολυπλοκότητα

Μεγάλη διανοητική πολυπλοκότητα γλωσσικής εκφοράς αλγορίθμου

Ξυνόγαλος (CIE 2018)
 

 

 

 

Εναλλακτική προσέγγιση…

 Τα μαθησιακά μίνι-περιβάλλοντα (mini-environments) που βασίζονται σε μίνι-γλώσσες (mini-languages) και μικρόκοσμους (microworlds), αποτελούν μια εναλλακτική, αποτελεσματικότερη προσέγγιση για την εισαγωγή μαθητών στον προγραμματισμό (Brusilovsky et al., 1997).

Με τις μίνι-γλώσσες που είναι ειδικά σχεδιασμένες για τη διδασκαλία του προγραμματισμού οι μαθητές μαθαίνουν να προγραμματίζουν καθοδηγώντας τις ενέργειες μιας ψηφιακής οντότητας (π.χ. ρομπότ) μέσα σ’ έναν εικονικό μικρόκοσμο (Brusilovsky et al., 1997; Kelleher & Pausch, 2005).

© Copyright 2020  - Ελευθεριάδης Ε.