Ένας Μικρόκοσμος Προγραμματισμού για την Εισαγωγή Μαθητών  στους Αλγόριθμους Παράλληλης Επεξεργασίας με έμφαση στη Διαμοίραση Εργασιών 

ΔΔΠΜΣ “Τεχνολογίες Μάθησης -
Επιστήμες της Αγωγής”

Διπλωματική Εργασία

Επιβλέπων Καθηγητής: Μικρόπουλος Α.

Φοιτητής: Ελευθεριάδης Ε.

 

 

 

© Copyright 2020  - Ελευθεριάδης Ε.